با استفاده از نرم افزار Team Viewer می­توانید در صورت وجود مشکلات نرم افزاری ، پشتیبان­ها را بصورت آنلاین در جریان گذاشته،در صورت امکان مشکل را حل نمایید

دانلود

sup_teamv_1

sup_teamv_2

دو عدد زیر را برای پشتیبان بخوانید.

sup_teamv_3