شرکت توسعه نرم افزار پارس نت گلستان در اقدامی جدید نرم افزار اختصاصی جهت استفاده مینی پارک ها طراحی نمود.

برخی از قابلیتهای این نرم افزار عبارتند از:

-تعریف تعرفه عادی و ویژه

– محاسبه هوشمند مبلغ قابل پرداخت

– محاسبه مدت زمان حضور

– و …

minipark1