لیست نرم افزارهای موجود

نرم افزار مدیریت آزمایشگاههای بتن

نرم افزار مدیریت کافی شاپ

نرم افزار مدیریت منابع انسانی

نرم افزار کیوسکهای اطلاع رسانی

نرم افزار مدیریت رستوران و آشپزخانه

کلیه نرم افزارهای فوق قابلیت اتصال به سامانه پیامک تحت وب با شماره اختصاصی را دارا می باشند